Proiecte de învăţare prin servicii aduse comunității multiculturale

17.04.2019

Proiecte de învăţare prin servicii aduse comunității multiculturale – curs de formare pentru 12 profesori din cele 6 școli partenere care a avut ca scop întărirea legăturilor dintre curriculum şi comunitatea locală în vederea creşterii relevanței și atractivității învăţării pentru toți. Cum anume?

Folosind metoda Service Learning, învățare prin serviciu în folosul comunității, ce presupune combinarea acțiunilor pe care elevii le derulează în folosul comunității cu dezvoltarea competențelor specifice din programele școlare noi de la nivel gimnazial.

Cursul s-a derulat în perioada noiembrie 2018-februarie 2019, timp în care profesorii din școlile incluzive au descoperit cum pot aplica service learning ca abordare a învățării la clasă, în beneficiul comunității multiculturale și cum pot crea cadrul potrivit pentru copii, astfel încât ei să învețe implicându-se în rezolvarea unor probleme serioase ale comunității cum ar fi: capitalul social scăzut, discriminarea, lipsa de speranță într-un viitor bun și construit pe bază de educație și muncă.

Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

 Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471