Partenerii programului

Șase școli rurale din Transilvania construiesc comunități incluzive

Școlile partenere

1. Școala Gimnazială Nr.1 Hotar – jud. Bihor
2. Școala Gimnazială Nr.1 Dragu – jud. Sălaj
3. Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul – jud. Cluj
4. Școala Gimnazială Budacu de Sus – jud. Bistrița-Năsăud
5. Școala Gimnazială St. L. Roth Moșna – jud. Sibiu
6. Școala Gimnazială Alțîna – jud. Sibiu

1. Școala Gimnazială Nr.1 Hotar

Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar (jud. Bihor) are peste 400 de copii de diverse etnii (romi, români, maghiari). Școala este situată la 15 km de cel mai apropiat oraș unde elevii noștri pot să își continue studiile după încheierea gimnaziului.

În comună, agricultura este ocupația localnicilor în proporție de 25%. Aproximativ 15% dintre localnici au afaceri proprii și câțiva angajați din comună, 10% sunt asistați social, 20% angajați și restul sunt șomeri.

Școala noastră are un colectiv de cadre didactice dornice să învețe pentru a lucra cât mai eficient cu toți elevii și pentru dezvoltarea noastră personală. Urmărim originalitatea în predare, creativitatea, transdisciplinaritatea și interdisciplinaritatea, precum și utilizarea metodelor TIC în demersul didactic. Avem exemple de bună practică: profesorii colaborează unii cu ceilalți în diverse activități în interiorul școlii sau cu alte școli din jur. În ultima perioadă, cu ajutorul rețelelor de socializare, unii profesori stabilesc parteneriate cu alte școli din țară, participând la activități  inter-regionale sau naționale împreună cu elevii lor. Dorința de a sprijini elevii și chemarea didactică sunt imboldurile care ne motivează să aducem schimbări pozitive în școala noastră..

2. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragu

Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu (jud. Sălaj) deservește comunitatea multiculturală a comunei Dragu. În viziunea noastră, școala reprezintă poarta spre cunoaștere şi dezvoltare armonioasă a fiecărui copil pentru integrare în societate, indiferent de etnie, religie sau sex.

Școala noastră îşi asumă rolul de iniţiator, susținător şi catalizator al comunității, prin activităţi instructiv-educative, asigurate printr-o educație incluzivă, oferind fiecărui copil şansa unei educații moderne, eficiente şi de calitate, păstrând în acelaşi timp spiritul tradițiilor locale, îmbinând activităţi care să constituie baza integrării în comunitate şi şansa continuării pregătirii profesionale pentru provocările lumii moderne.

3. Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sînpaul deservește comunitatea comunei Sînpaul, situată într-o regiune deluroasă, cu populație ocupată predominant în agricultură, cu o putere economică modestă.

Cultura școlii este marcată de preocuparea pentru problemele din comunitate, școala urmărind să contribuie activ la soluționarea acestora stabilind relaţii de înţelegere şi sprijin reciproc cu membrii comunității., pentru a contribui la înţelegerea importanței școlii în comunitate, pentru valorificarea şi păstrarea tradițiilor locale, precum şi pentru petrecerea timpului liber. Motto-ul școlii noastre este: „Educăm astăzi pentru societatea de mâine”. Urmărim să oferim fiecărui elev şansa de a-şi cultiva talentele, de a-și realiza potențialul, de a-şi șlefui personalitatea, cu ajutorul unui colectiv de cadre didactice devotate actului educațional.

Ne dorim să devenim un centru de resurse şi servicii educaţionale oferite comunității în condiţiile deschiderii spre spaţiul integrator european  în care vor evolua de acum înainte elevii noștri. Ne propunem să-l ajutăm pe elev să-şi descopere potenţialul, pe care să-l folosească în mod competent, creativ şi flexibil, astfel încât să se adapteze cerințelor unei societăți dinamice, în permanentă schimbare.

Valorile fundamentale ale școlii noastre sunt:
Competența profesională –
cunoașterea domeniului educației, deschidere către învățare și perfecționare continuă, asigurarea calității și urmărirea excelenței;
Responsabilitatearespectarea legii, gestionarea problemelor și asumarea responsabilă a activităților și a efectelor lor;
Comunicarea eficientă –
transmiterea optimă a informației utile;
Demnitatea –
respect și considerație față de elevi, părinți, cadre didactice și personal angajat;
Integritateacinste și corectitudine față de beneficiarii educației.

4. Școala Gimnazială Budacu de Sus

Școala Gimnazială Budacu de Sus (jud. Bistrița-Năsăud), împreună cu structurile sale, are peste 400 de elevi și 37 de cadre didactice.  Școala este frecvent implicată în proiecte și activități extracurriculare; multe dintre acestea vizează promovarea interculturalității, a cooperării și a dezvoltării stimei de sine.  Avem o bună legătură cu autoritățile locale – Primăria, poliția locală – cu care derulăm împreună o serie de activități, cum ar fi campanii de prevenire a accidentelor rutiere și campanii de prevenire a abandonului școlar, spectacole caritabile sau diverse proiecte implementate de membrii Clubului Impact (de exemplu, campanii stradale, construirea parcului de relaxare și timp liber în incinta școlii). Partenera școlii noastre, Asociația Urmașilor Grănicerilor Budac-Ragla oferă anual cadouri elevilor cu diverse ocazii.

Visul nostru este să construim o comunitate unită, în care să cooperăm frumos și eficient, noi profesorii între noi, dar și profesorii și părinții, în beneficiul elevilor. Ne dorim să contribuim la dezvoltarea elevilor noștri în tineri și adulți responsabili, care își cunosc drepturile, dar și obligațiile, care doresc mereu să devină mai buni pentru ei înșiși, dar și pentru comunitatea lor.

5. Școala Gimnazială St.L.Roth Moşna

Așezată lângă Cetatea Evanghelică, Școala St. L. Roth din Moșna (jud. Sibiu) funcționează de mai bine de un secol ca o „școală prietenoasă deschisă tuturor”, ca un for de educație și cultură pentru toți copiii de vârstă școlară, care învață nu doar cum să viseze la stele, ci și cum să ajungă la ele. Școala poartă numele lui St. L. Roth, preot și pedagog din Moșna, marele luptător pentru „egala îndreptățire a tuturor naționalităților”. Școala din Moșna oferă fiecărui copil șanse egale de instruire și educație, într-un mediu favorabil învățării, prin metode și mijloace moderne de învățare, printr-un demers didactic centrat pe elev, ce facilitează integrarea socială și profesională a acestora în noul context al integrării europene.

Școala a participat la diverse concursuri și proiecte;  unul dintre acestea a fost „O școală prietenoasă deschisă tuturor”, în urma căruia s-a îmbunătățit activitatea grădiniței cu program prelungit, care s-a dovedit a fi de mare folos pentru comunitate,  dar și programul „A doua șansă”, care îi aducea din nou pe băncile școlii pe cei care nu-și terminaseră 10 clase. Tot aici, amintim de inaugurarea CDI-ului în anul 2001, care la vremea aceea a fost o punte de legătură cu occidentul, pentru că în acest spațiu primitor, elevii erau îndrumați cum să-și caute singuri informațiile necesare pentru instruire, pentru realizarea de eseuri, portofolii.

Ne dorim să avem rezultate mai bune la școală, cât mai mulți elevi să reușească să treacă de examenul de evaluare națională,  dar în același timp, dorim să avem din nou școala profesională, care să-i pregătească pe tineri în meseriile de care este nevoie în comunitate.

6. Școala Gimnazială Aviator Ioan Sava, Alțîna

Școala  Gimnazială  „Aviator  Ioan  Sava”  Alțîna (județul Sibiu) deservește o comunitate multietnică, formată din români, sași și rromi. Cei 286 de elevi sunt repartizați pe trei niveluri (preșcolar, primar și gimnaziu), la nivelul primar funcționând și secția germană cu 8 elevi care învață în regim simultan. Cel mai apropiat oraș unde elevii își pot continua studiile după terminarea gimnaziului este Sibiu, aflat la o distanță de 35 km.

Şcoala noastră este o şcoală în slujba comunităţii având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât „mâine să fie mai buni ca azi”. Construim viitorul copiilor prin iubire, respect şi responsabilitate pentru ca aceştia să devină oameni dornici de a învăţa toată viaţa.

Ne dorim ca fiecare elev al şcolii noastre să-şi formeze şi să-şi îmbunătăţească în permanenţă competenţele cheie necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi.

Ne dorim, de asemenea, ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.

Şcoala îşi propune să devină o minicomunitate ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de bun cetăţean, o şcoală incluzivă care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.

Dorim să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea  problemelor comunităţii.

Viziunea școlii noastre este: ,,Suntem o familie! Împreună construim, învățăm, inovăm, păstrăm tradițiile! Suntem o școală deschisă, pentru comunitate! Pregătim viitorii absolvenți pentru integrarea într-o societate în schimbare.”

Cum facem incluziunea în școli?

1. Cursuri pentru profesori

Z

Cursuri pentru Consiliul de Administrație

Z

Curs de Învățare prin serviciu în folosul comunității multiculturale

Z

Curs Cercul Siguranței

Z

Curs Citim împreună

2. Activități extracurriculare pentru elevi

Z

Clubul IMPACT

Z

Tabăra Viața

3. Activități pentru părinți

Z

Activități de împuternicire a părinților, de implicare activă în viața școlii, inclusiv în procese decizionale, pentru creșterea gradului de incluziune în școală

Z

Curs Citim împreună

Z

Curs Cercul Siguranței

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471