Șase școli implementează proiecte de Service-Learning în mediul rural (Partea 1)

12.07.2019

Școlile din Hotar (Bihor), Dragu (Sălaj), Sânpaul (Cluj), Budacu de Sus (Bistrița-Năsăud), Moșna și Alțîna (Sibiu), prin cluburile IMPACT, aduc mai aproape elevii implicați direct ca membri, la întâlniri axate pe democrație, cetățenie activă, drepturile omului/copilului, discriminare sau incluziune socială. Elevii planifică și realizează activități prin care promovează incluziunea socială, atât în rândul colegilor din școală, cât și la nivelul comunității.

De-a lungul programului Incluziunea înseamnă învățare pentru toți, elevii dezvoltă proiecte de învățare prin serviciu în folosul comunității (Service Learning), în care îi implică atât pe colegii de școală, alți membri ai comunității cât și pe părinți – toți fiind ghidați de către liderii profesori ai cluburilor IMPACT.

Școala „Aviator Ioan Sava” din Alțîna – Împreună producem schimbarea 

Prin intermediul proiectui derulat în localitate, școala din Alțîna dorește să facă mai cunoscute drepturile omului/copilului în localitate și să crească, totodată, și gradul de cooperare și implicare pe termen mediu și lung al comunității. 

Proiectul Împreună producem schimbarea” este implementat de GreenIMPACT Alțîna, iar liderii IMPACT implicaţi în coordonarea proiectului sunt Simion Cristina și Banea Ioan Marius.

Scopul proiectului este ca 65 elevi, 50 părinți împreună cu 15 profesori să devină mult mai implicați în activitățile derulate de școală. Se dorește ca drepturile copiilor să fie mult mai bine cunoscute și înțelese de toți participanții implicați în proiect, iar pe viitor aceștia să manifeste o atitudine pozitivă față de minoritățile religioase din comunitate. Prezența la cursuri va crește în urma acestor acțiuni la peste 90%

Ce lucruri noi își propun să învețe în timpul realizării proiectului? Tinerii învață cum să coopereze, să se implice în activitatea școlii, dar și cum să respecte drepturile omului/copilului.

Școala Gimnazială Budacu de Sus – Copiii comunității împreună

 La Budacu de Sus, proiectul de service-learning Copiii comunității împreună” abordează dimensiunea toleranței și a cooperării între copiii comunității, indiferent de vârstă, religie, etnie, condiție socială sau financiară, rezultate școlare.

În urma unei analize realizate de membrii clubului IMPACT (bazată pe observarea unor comportamente și intervievarea cadrelor didactice) s-a concluzionat că elevii claselor primare sunt adesea actorii unor acte de violență fizică și verbală, ceea ce duce la conflicte între elevi, elevi-profesori, profesori-părinți și chiar părinți-părinți, afectând rezultatele școlare ale elevilor și implicarea în proiecte la clasă.

Prin acest proiect atenția se îndreaptă, în special, spre elevii claselor primare. În acest proiect, partenerii sunt: Biserica, Primăria comunei Dumitrița, poliția locală, elevii din școală, profesorii și părinții.  Proiectul se adresează unui număr de 50 elevi, dintre care 25 elevi sunt de clasa a-VII-a și 25 elevi de clasa a –II-a, de la Școala Gimnazială Budacu de Sus și structura Dumitrița, aceștia fiind obiectul analizei.

Pe termen lung, prin această inițiativă se dorește reducerea numărului de incidente între elevi la nivel de școală, atât la ciclul primar, cât și la ciclul gimnazial cu un procent de 30%. Se ia în calcul creșterea numărului de părinți care se implică în viața și activitățile școlii, cu un procent de 30% și creșterea încrederii în sine a elevilor provenind din grupuri vulnerabile, care se va observa la clasă prin implicarea în proiecte similare sau îmbunătățirea performanței școlare.

 

Școala Gimnazială St. L. Roth – Împreună este mai frumos

 

La Moșna, proiectul care prinde viață se numește Împreună este mai frumos!” cu implicarea liderilor IMPACT în coordonarea proiectului creat de Clubul GREEN Impact Moșna: Șuteu Ana și Pocan Ildikó.  

Clubul își desfășoară activitatea într-un mediu multietnic, multicultural, iar acest proiect se dorește să servească ideii de diversitate, dar și de incluziune socială, în același timp.

În muzeul – cetate din localitatea din Moșna există amenajate două încăperi care reprezintă, simbolic, două etnii ale meleagurilor  – camera sașilor și camera românilor. Însă în zona Moșna trăiesc și mulți etnici rromi, așadar, proiectul își propune să amenajeze în cetate o cameră a rromilor, pentru a oferi o imagine clară a hărții etnografice din zonă. Pe de altă parte, localnicii, indiferent de etnie, vor învăța să se aprecieze, să se cunoască și să se accepte.

Proiectul are implicați în jur de 420 elevi din școala gimnazială, cu vârsta între 6 și 14 ani, 26 cadre didactice și părinții din comună.  Membrii clubului stau de vorbă cu diverse persoane/specialiști din diverse domenii, pentru a învăța demersul lucrurilor: de la arhitect, la muzeograf, la profesor de istorie sau devizier (care le arată elevilor cum anume se realizează o antemăsurătoare, cum anume se calculează costul unei lucrări de reamenajre, restaurare).

Printre activitățile desfășurate, se numără și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale, în vederea obținerii unui spațiu proprice pentru a se amenaja camera rromilor; dar și discuții despre istoria rromilor, workshop privind coșurile de nuiele realizate de aceștia.

Pe parcursul implementării proiectului cei implicați dobândesc noi cunoștințe și, implicit, noi valori. Descoperă lucruri noi despre istoria rromilor, despre valoarea unor monumente istorice, de patrimoniu cultural – monumente protejate, despre muzeu, despre ce înseamnă un deviz și de ce este important. Pe de altă parte, vor învăța folosul muncii în echipă, ce înseamnă toleranța și mai presus de toate, ce înseamnă diversitatea.

Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

 Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471