Comoara din mine – Propunere Curriculum la decizia școlii clasa a VII-a

26.06.2020

a. Structura și elementele de noutate ale programei

Acest curs opțional se adresează elevilor de clasa a 7-a. El este structurat în jurul a două arii de competență – manifestarea interesului pentru autocunoaștere și relaționarea armonioasă cu ceilalți – și a două teme mari aferente – autocunoașterea și relaționarea.

Elementele de noutate pe care le aduce disciplina opțională propusă rezultă dintr-o combinație de trăsături. În primul rând, propune ca temă principală explorarea sinelui, printr-un demers orientat spre conștientizarea identității proprii, ajutându-i astfel pe elevi să se cunoască mai bine, să își recunoască și să își gestioneze emoțiile, dar în același timp și relațiile cu alte persoane, săconștientizeze faptul că fiecare individ este valoros, dar că noi toți suntem interdependenți și că relațiile dintre noi și ceilalți din jurul nostru au impact asupra vieții noastre.

În plus, demersul propus necesită implicarea activă a părinților și altor membri ai familiei fiecărui elev în procesul de învățare. Familia contribuie la construirea sinelui, a identității noastre. Așadar, părinții, frații mai mari, bunicii, unchii și mătușile, verișorii etc. sunt antrenați ca resurse în procesul de învățare parcurs de către elevi ca repere de identitate. Membrii familiei (extinse) pot împărtăși amintirile lor și lecțiile învățate din diversele experiențe directe sau indirecte legate de evenimente și fenomene care au avut un impact asupra lor. Acest lucru se poate realiza în abordarea bazată pe învățarea experienţială. O modalitate mai specifică de realizare poate fi demersul numit Biblioteca Vie. „Construirea” unei astfel de biblioteci poate fi un serviciu adus comunității locale prin identificarea și maparea „cărților” (oamenilor cu povești) din această bibliotecă.

Nu în ultimul rând, CDȘ-ul propus are avantajul că poate fi adaptat cu ușurință și la alte nivele de învățământ, complexitatea abordării fiind ajustabilă funcție de gradul de stăpânire a unor noțiuni, concepte, bază teoretică introduse în cadrul disciplinelor din trunchiul comun.

 

b. Armonizarea cu conceptele cheie ale programului de incluziune a copiilor romi în școală și cu principiile și valorile sistemului educațional

Predarea centrată pe elev: programa presupune recurgerea la identitatea, persoana proprie a fiecărui elev ca obiect al învățării, fiind astfel centrată pe explorarea lumii sale, a sinelui. Particularitățile și diversitatea elevilor sunt punctul focal al învățării. Acest aspect este menit să încurajeze autocunoașterea, autoaprecierea, să întărească stima de sine și inter-relaționarea pozitivă cu colegii și celelalte persoane din proximitatea imediată.

Școala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural: Focalizarea pe identitatea elevilor, dar și pe relaționarea între elevi și alte persoane din mediul lor multicultural, divers și din punct de vedere socio-economic, sprijină școala incluzivă. Subtema cea mai relevantă este Unicitatea persoanei: Sunt unic – suntem diverși. Diferențe individuale. De ce sunt oamenii unici? Pe această temă recomandăm realizarea unui proiect colectiv, care – pornind de la cartografierea indivizilor și individualităților – va conduce la reliefarea diversității grupului. Pe lângă faptul că se valorizează fiecare elev, în același timp ei au ocazia să învețe despre relaționarea cu persoane din diferite culturi, grupuri etnice, lingvistice, religioase etc. Competențele specifice cele mai relevante în acest sens sunt: Recunoașterea emoțiilor trăite în raport cu sine și ceilalți, Gestionarea emoțiilor în diferite contexte.

Drepturile copilului: tema legată de autocunoaștere, de relaționarea cu cei din jur este deosebit de ofertantă din perspectiva abordării temei drepturilor copilului.

Discriminarea (anti-discriminare, toleranță etc.): Combaterea discriminării, la nivelul individului, începe prin cunoașterea de sine și reciprocă și înțelegerea emoțiilor pe care le avem, precum și a modului în care le putem gestiona. În acest sens, programa de față are relevanță pentru promovarea acceptării, a toleranței, iar prin facilitarea cunoașterii reciproce se pun bazele unui comportament de acceptare a alterității, a diversității socio-etno-culturale.

Incluziunea (mediu inclusiv şi multicultural): În ansamblul său, prezenta programă promovează educația incluzivă, înțeleasă ca cea mai avansată treaptă de manifestare: progres în învățarea relevantă a fiecărui individ. Pentru a oferi educație incluzivă, nu este de ajuns ca un copil să fie prezent, înscris, „tolerat” la școală. De asemenea, odată prezent, cu toate că e important să fie implicat activ în procesul de învățare, acest lucru nu este încă suficient pentru incluziune. Este esențial ca această implicare activă în învățare să aibă efect pozitiv asupra rezultatelor la învățătură, să fie de impact, deoarece adevărata educație incluzivă este atunci când fiecare copil progresează în dezvoltarea competențelor urmărite.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471