Comorile din familia mea – Propunere Curriculum la decizia școlii clasa a V-a

26.06.2020

a. Structura și elementele de noutate ale programei

Acest curs opțional este structurat în jurul următoarelor teme mari:

  • Identitatea și istoria familiei mele
  • Roluri și relaţii în familia mea
  • Obiceiuri și hobby-uri în familia mea

Elementele de noutate pe care le aduce disciplina propusă rezultă dintr-o combinație de trăsături. În primul rând, propune ca temă principală explorarea familiei fiecărui elev, printr-un demers de învățare predominant experienţială, ajutându-i astfel pe elevi să își cunoască mai binenrădăcinile, în primul rând ale propriei familii, dar în același timp și pe ale familiilor colegilor lor, să conștientizeze faptul că fiecare familie este valoroasă și că diversele evenimente – din comunitatea locală, regională, națională, internațională – și fenomene – geografice, istorice, culturale, sociale – afectează viața indivizilor și relațiile dintre ei.

În plus, demersul propus necesită implicarea activă a părinților și altor membri ai familiei fiecărui elev în procesul de învățare. Părinții, frații mai mari, bunicii, unchii și mătușile, verișorii și alții sunt antrenați ca resurse în procesul de învățare parcurs de către elevi. Membrii familiei extinsepot împărtăși amintirile lor și lecțiile învățate din diversele experiențe directe sau indirecte legate de evenimente și fenomene care au avut un impact asupra familiei. Acest lucru se poate realiza în abordarea bazată pe învățarea experienţială, mai specific prin învățare prin serviciu în folosul comunității.

Nu în ultimul rând, CDȘ-ul propus are avantajul că poate fi adaptat cu ușurință și la alte nivele de învățământ, complexitatea abordării fiind ajustabilă funcție de gradul de stăpânire a unor noțiuni, concepte, bază teoretică introduse în cadrul disciplinelor din trunchiul comun.

b. Armonizarea cu conceptele cheie ale programului de incluziune a copiilor romi în școală și cu principiile și valorile sistemului educațional

Predarea centrată pe elev: programa presupune recurgerea la identitatea și istoria familiei fiecărui elev ca obiect al învățării, fiind astfel centrată pe explorarea lumii celei mai apropiate elevului. Particularitățile și diversitatea elevilor și ale familiilor lor sunt punctul focal al învățării.
Acest aspect este menit să încurajeze autocunoașterea. să întărească stima de sine și interrelaționarea pozitivă, marcată de apreciere.

Școala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural: Focalizarea pe identitatea și istoria familiilor în școală, dar și pe relaționare în interiorul familie și între elevi și alte persoane din familii diverse din punct de vedere etnocultural, dar și socio-economic, sprijină școala incluzivă.
Pe lângă faptul că se valorizează fiecare familie, în același timp elevii au ocazia să învețe despre familii aparținând diferitelor culturi, grupuri etnice, lingvistice, religioase etc. Subtemele cele mai relevante în acest sens sunt: Ocupații, meșteșuguri, priceperi practice în familia mea, precum și Legături cu oamenii din comunitate prin obiceiuri și hobby-uri ale membrilor familiei.

Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă: învățarea bazată pe investigație și implicarea membrilor familiei în procesul de învățare dezvoltă competențe de cetățenie activă. Subtema cea mai relevantă este Oamenii din familia mea în vâltoarea istoriei recente – perspective, mărturii și dovezi. Pe această temă recomandăm realizarea unui proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității, prin care se face maparea „eroilor” locali, care pot fi prezentați într-o monografie locală sau album online al comunității.

Drepturile omului/copilului: tema legată de roluri și relații pe care copilul le are în interiorul familiei este deosebit de ofertantă din perspectiva abordării temei drepturilor omului/copilului.

Discriminarea (anti-discriminare, toleranţă etc.): Combaterea discriminării, la nivelul individului, începe prin cunoașterea reciprocă și chestionarea stereotipurilor pe care le avem despre anumite grupuri. În acest sens, programa de față are relevanță pentru combaterea discriminării, iar prin facilitarea cunoașterii reciproce se pun bazele unui comportament de acceptare a alterității, a diversității socio-etno-culturale.

Incluziunea (mediu inclusiv şi multicultural): În ansamblul său, prezenta programă promovează educația incluzivă, înțeleasă ca cea mai avansată treaptă de manifestare: progres în învățarea relevantă a fiecărui individ. Pentru a oferi educație incluzivă, nu este de ajuns ca un copil să fie prezent, înscris, „tolerat” la școală. De asemenea, odată prezent, cu toate că e important să fie implicat activ în procesul de învățare, acest lucru nu este încă suficient pentru incluziune. Este esențial ca această implicare activă în învățare să aibă efect pozitiv asupra rezultatelor învățării, să fie de impact, deoarece adevărata educație incluzivă este atunci când fiecare copil progresează în dezvoltarea competențelor urmărite.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471