Comorile din satul meu –

Propunere Curriculum la decizia școlii clasa a VII-a

26.06.2020

a. Structura și elementele de noutate ale programei

Acest curs opțional este structurat în jurul următoarelor teme mari:

  • Comunitatea locală – spațiul unde trăim
  • Povești locale de la bunicii noștri
  • Modele pentru oamenii din comunitate

Elementele de noutate pe care le aduce disciplina propusă rezultă dintr-o combinație de trăsături. În primul rând, propune ca temă principală localizarea explorării, printr-un demers de învățare predominant experienţială, ajutându-i astfel pe elevi să își cunoască mai bine comunitatea, atât spațiul comun natural și cel construit de om, cât elementele de patrimoniu local intangibil – legendele, evenimentele de seamă povestite de vârstnici, de „cronicarii” din comunitate. Astfel, elevii vor conștientiza valorile comunității, inclusiv diversitatea umană și vor aprecia „comorile”, asumându-și-le și păstrându-le pentru posteritate.

În plus, demersul propus necesită implicarea activă a părinților și altor adulți din comunitate în procesul de învățare. Nu doar membrii familiilor, dar și alți adulți – persoane cunoscătoare ale geografiei și istoriei locului, ale tradițiiilor, ale instituțiilor culturale, confesionale, deținători de comori – legende, narațiuni de evenimente – sunt antrenați ca resurse în procesul de învățare parcurs de către elevi. Membrii comunității împărtășesc cunoștințe și amintiri, lecțiile învățate din diversele experiențe directe sau indirecte legate de evenimente memorabile și fenomene care au avut loc în comunitate. Acest lucru se poate realiza printr-o abordare de tip istorie orală, dar și prin proiecte de învățare prin serviciu în folosul comunității.

Nu în ultimul rând, CDȘ-ul propus are avantajul că poate fi adaptat cu ușurință și la alte nivele de învățământ, complexitatea abordării fiind ajustabilă funcție de gradul de stăpânire al unor noțiuni, concepte, bază teoretică, introduse în cadrul disciplinelor din trunchiul comun.

b. Armonizarea cu conceptele cheie ale programului de incluziune a copiilor romi în școală și cu principiile și valorile sistemului educațional

Predarea centrată pe elev: programa presupune recurgerea la comunitatea locală, la diversitatea membrilor comunității ca surse de cunoștințe direct accesibile. Centrarea este pe investigarea comunității celei mai apropiate elevilor. Particularitățile locale și diversitatea membrilor comunității sunt punct focal al învățării. Acest aspect este menit să încurajeze stima de sine și inter-relaționarea pozitivă inclusiv cu adulții, aprecierea diversității perspetivelor.

Școala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural: Focalizarea pe comunitatea locală multiculturală, pe relaționarea între generații, pe valorile din comunitatea diversă din punct de vedere etnocultural, precum și socio-economic, sprijină învățarea într-o școala incluzivă. Pe lângă faptul că se pun în evidență valorile ale patrimoniului local, elevii au ocazia să învețe despre diferitele „comori” – membri ai grupurilor etnice, lingvistice, religioase etc.

Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă: învățarea bazată pe investigație și implicarea membrilor comunității în procesul de învățare dezvoltă competențe de cetățenie activă. Temele propuse antrenează elevii în realizarea unei veritabile monografii a localității, prin consultarea nu doar de izvoare scrise, ci mai ales prin implicarea membrilor comunității. Recomandăm realizarea unui proiect de învățare prin serviciu în folosul comunității, prin care se face maparea „comorilor” locale care vor fi prezentate într-o formă atractivă și partajabilă facil, apelând la tehnologia modernă.

Drepturile omului/copilului: acest aspect este abordat direct prin interogarea surselor din comunitate referitor la îngrădiri ale drepturilor în trecut. Tema este ofertantă și din perspectiva abordării temei dreptului oamenilor de a fi protejați împotriva oricărei forme de discriminare.

Discriminarea (anti-discriminare, toleranţă etc.): Combaterea discriminării, la nivelul grupurilor, începe prin cunoașterea reciprocă și chestionarea stereotipurilor pe care le avem despre anumite grupuri. În acest sens, programa de față are relevanță pentru combaterea discriminării, iar prin facilitarea cunoașterii reciproce – inclusiv între diferite generații – se pun bazele unui comportament de acceptare a alterității, a diversității socio-etno-culturale etc.
Incluziunea (mediu inclusiv şi multicultural): În ansamblul său, prezenta programă promovează educația incluzivă, înțeleasă ca cea mai avansată treaptă de manifestare: progres în învățarea relevantă a fiecărui individ. Pentru a oferi educație incluzivă, nu este de ajuns ca un copil să fie prezent, înscris, „tolerat” la școală. De asemenea, odată prezent, cu toate că e important să fie implicat activ în procesul de învățare, acest lucru nu este încă suficient pentru incluziune. Este esențial ca această implicare activă în învățare să aibă efect pozitiv asupra rezultatelor învățării, să fie de impact, deoarece adevărata educație incluzivă este atunci când fiecare copil progresează în dezvoltarea competențelor urmărite.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471