Schimbare prin dialog –

Propunere Curriculum la decizia școlii clasa a VI, VII-a

26.06.2020

a. Structura și elementele de noutate ale programei

Acest curs opțional este structurat în jurul a 2 teme majore:

  • Sănătate și stare de bine
  • Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității

Elementele de noutate pe care le aduce programa / disciplina propusă rezultă dintr-o combinație de trăsături. În primul rând, propune ca abordare principală explorarea comunității din care face parte fiecare elev, printr-un veritabil demers de analiză, diagnoză și rezolvare de probleme, ajutându-i astfel pe elevi să se cunoască mai bine pe ei, pe cei de lângă ei, mediul și comunitatea în care trăiesc, să identifice anumite plusuri sau minusuri care există, precum și să-și propună și să propună soluții pentru îmbunătățirea sănătății și stării de bine, sub cupola conceptului/valorii de grijă față de sine/față de ceilalți și față de mediu.

În plus, demersul propus necesită implicarea activă a părinților și altor membri ai comunității
locale în procesul de învățare. Conducerea autorităților locale, antreprenori, vârstnici, locuitori care aparțin diferitelor etnii sociale, părinții și cadrele didactice din școală sunt antrenați ca resurse în procesul de învățare parcurs de către elevi – ei pot împărtăși experiențele lor, pot sprijini procesul de monitorizare a schimbărilor de comportament în rândul elevilor și pot să se implice în implementarea proiectului de învățare prin serviciu adus comunității.

Nu în ultimul rând, CDȘ-ul propus are avantajul că poate fi adaptat cu ușurință și la alte nivele de învățământ, complexitatea abordării fiind ajustabilă funcție de gradul de stăpânire al unor noțiuni, concepte introduse în cadrul disciplinelor din trunchiul comun.

b. Armonizarea cu conceptele cheie ale programului de incluziune a copiilor romi în școală și cu principiile și valorile sistemului educațional

Predarea centrată pe elev: programa presupune recurgerea la identitatea comunității din care face parte fiecare elev ca obiect al învățării, fiind astfel centrat pe explorarea lumii celei mai apropiate elevului. Particularitățile și diversitatea comunității sunt punctul focal al învățării. Acest aspect este menit să încurajeze autocunoașterea, să întărească stima de sine și inter-relaționarea pozitivă, marcată de apreciere, precum și identificarea posibilelor resurse din comunitate.

Școala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural: Focalizarea pe relaționare în interiorul comunității, între membrii acesteia, abordarea relațiilor din perspectiva grijii pentru sine, ceilalți și mediu, sublinierea faptului că toți reprezintă o comunitate, sprijină școala incluzivă. Pe lângă faptul că se valorizează comunitatea locală, în același timp elevii au ocazia să învețe despre cum comportamentele din viața cotidiană, micile schimbări realizate de fiecare, pot influența pozitiv sănătatea și starea de bine a tuturor și pot contribui la conservarea mediului natural. Subtema care răspunde acestui deziderat este Sănătatea și starea de bine.

Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă: învățarea bazată pe investigație și implicarea membrilor comunității locale în procesul de învățare prin serviciu în folosul comunității, dezvoltă competențe de cetățenie activă. Subtema care răspunde acestui deziderat este Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității, proiect ce se poate realiza pornind de la una din subtemele capitolului 1, funcție de problemele pe care elevii le identifică în comunitatea lor, de alegerea cauzei pentru care ei vor să se implice.

Drepturile omului/copilului: tema legată de roluri și relații pe care copilul le are în interiorul comunității locale este deosebit de ofertantă din perspectiva abordării temei drepturilor omului/copilului.

Discriminarea (anti-discriminare, toleranţă etc.): Combaterea discriminării, la nivelul individului, începe prin cunoașterea reciprocă și chestionarea stereotipurilor pe care le avem despre anumite grupuri. În acest sens, programa de față are relevanță pentru combaterea discriminării, iar prin facilitarea cunoașterii reciproce se pun bazele unui comportament de acceptare a alterității, a diversității socio-etno-culturale.

Incluziunea (mediu inclusiv şi multicultural): În ansamblul său, prezenta programă promovează educația incluzivă, înțeleasă ca cea mai avansată treaptă de manifestare: progres în învățarea relevantă a fiecărui individ. Pentru a oferi educație incluzivă, nu este de ajuns ca un copil să fie prezent, înscris, „tolerat” la școală. De asemenea, odată prezent, cu toate că e important să fie implicat activ în procesul de învățare, acest lucru nu este încă suficient pentru incluziune. Este esențial ca această implicare activă în învățare să aibă efect pozitiv asupra rezultatelor învățării, să fie de impact, deoarece adevărata educație incluzivă este atunci când fiecare copil progresează în dezvoltarea competențelor urmărite.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471