Leadership pentru incluziune

28.03.2019

Leadership pentru incluziune a fost cursul de formare pe care l-am derulat între 19-20 octombrie cu reprezentanți ai conducerii din cele șase școli partenere din Transilvania rurală – Școala Gimnazială nr.1 Hotar (BH), Școala Gimnazială Nr.1 Dragu (SJ), Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sînpaul (CJ), Școala Gimnazială Budacu de Sus (BN), Școala Gimnazială Șt. L. Roth Moșna (SB) și Școala Gimnazială Alțîna (SB).

Mesajele esențiale ale programului de formare „Leadership pentru incluziune” au fost:

  • Elevul este în centrul atenției tuturor acțiunilor pe care școala le realizează
  • Participarea, implicarea activă și progresul în învățare al tuturor elevilor sunt țintele educației incluzive.

Am explorat împreună conceptul de școală comunitară și relația dintre ea si educație incluzivă, asumarea leadership-ul proceselor de incluziune în care școlile s-au angajat, modul de distribuire a leadership-ului, de implicare activă și eficientă a părinților și a altor factori interesați din comunitatea școlii.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471