Leadership pentru incluziune

28.03.2019

Leadership pentru incluziune a fost cursul de formare pe care l-am derulat între 19-20 octombrie cu reprezentanți ai conducerii din cele șase școli partenere din Transilvania rurală – Școala Gimnazială nr.1 Hotar (BH), Școala Gimnazială Nr.1 Dragu (SJ), Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sînpaul (CJ), Școala Gimnazială Budacu de Sus (BN), Școala Gimnazială Șt. L. Roth Moșna (SB) și Școala Gimnazială Alțîna (SB).

Mesajele esențiale ale programului de formare „Leadership pentru incluziune” au fost:

  • Elevul este în centrul atenției tuturor acțiunilor pe care școala le realizează
  • Participarea, implicarea activă și progresul în învățare al tuturor elevilor sunt țintele educației incluzive.

Am explorat împreună conceptul de școală comunitară și relația dintre ea si educație incluzivă, asumarea leadership-ul proceselor de incluziune în care școlile s-au angajat, modul de distribuire a leadership-ului, de implicare activă și eficientă a părinților și a altor factori interesați din comunitatea școlii.

Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

 Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471