Cluburile IMPACT promovează incluziunea socială  

17.04.2019

In cadrul cluburilor IMPACT din scolile partenere, elevii implicați direct ca membri aprofundează pe parcursul intalnirilor de la club domeniile democraţie, cetăţenie activă, drepturile omului/copilului, discriminare, incluziune sociale.

Astfel, elevii planifică și realizează activitati prin care promovează incluziunea socială, atât în rândul colegilor lor din școală, cât și la nivelul comunității. Activitățile se derulează săptămânal, în cadrul întâlnirilor de club – sunt propuse atât de liderii profesori coordonatori ai cluburilor, cât și de elevi – și se bazează pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, dar și nevoile comunităților de a înțelege, accepta și promova incluziunea socială.

Pe parcursul întâlnirilor, elevii dezvolta proiecte de serviciu în beneficiul comunității multiculturale în care îi implica atât pe colegii lor din școală, cât și alți membrii ai comunității din care fac parte și pe părinți, ghidati fiind in acest proces de catre liderii profesori ai clubului.

 

Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

 Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471