Cluburile IMPACT promovează incluziunea socială  

17.04.2019

In cadrul cluburilor IMPACT din scolile partenere, elevii implicați direct ca membri aprofundează pe parcursul intalnirilor de la club domeniile democraţie, cetăţenie activă, drepturile omului/copilului, discriminare, incluziune sociale.

Astfel, elevii planifică și realizează activitati prin care promovează incluziunea socială, atât în rândul colegilor lor din școală, cât și la nivelul comunității. Activitățile se derulează săptămânal, în cadrul întâlnirilor de club – sunt propuse atât de liderii profesori coordonatori ai cluburilor, cât și de elevi – și se bazează pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, dar și nevoile comunităților de a înțelege, accepta și promova incluziunea socială.

Pe parcursul întâlnirilor, elevii dezvolta proiecte de serviciu în beneficiul comunității multiculturale în care îi implica atât pe colegii lor din școală, cât și alți membrii ai comunității din care fac parte și pe părinți, ghidati fiind in acest proces de catre liderii profesori ai clubului.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471