Șase școli implementează proiecte de Service-Learning în mediul rural (Partea 2)

12.07.2019

Școlile din Hotar (Bihor), Dragu (Sălaj), Sânpaul (Cluj), Budacu de Sus (Bistrița-Năsăud), Moșna și Alțîna (Sibiu), prin cluburile IMPACT, aduc mai aproape elevii implicați direct ca membri, la întâlniri axate pe democrație, cetățenie activă, drepturile omului/copilului, discriminare sau incluziune socială. Elevii planifică și realizează activități prin care promovează incluziunea socială, atât în rândul colegilor din școală, cât și la nivelul comunității.

 De-a lungul programului Incluziunea înseamnă învățare pentru toți, elevii dezvoltă proiecte de învățare prin serviciu în folosul comunității (Service Learning), în care îi implică atât pe colegii de școală, alți membri ai comunității cât și pe părinți – toți fiind ghidați de către liderii profesori ai cluburilor IMPACT.

Citește partea 1 a acestui articol aici. 

 Școala Gimnazială„Ioan Alexandru” din Sînpaul – Fratele/sora mai

mic/ă

 La Sînpaul, Clubul de Impact Minions creează la Şcoala Gimnazială „Ioan Alexandru”, „Fratele/sora mai mic/ă”, cu implicarea liderilor de club Rodica Marchiș, Sandra-Bianca Bocșa, Maximiliana-Theona Mariș și  Augustin Merdan.

Ideea proiectului implică mai mulți elevi (30), cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani și 15 elevi din ciclul gimnazial proveniți din medii defavorizate social (din comunitățile română și rromă), cât și alții care provin din familii nevoiașe, familii disfuncționale sau au părinții plecați în străinătate. Printre copii se numără cei care întâmpină dificultăți materiale și nu pot frecventa tot timpul cursurile, întâmpină dificultăți în învățare, în realizarea sarcinilor școlare, în adaptarea la mediul școlar. Acești elevi sunt predispuși fenomenului de părăsire timpurie a școlii, și riscă să rămână analfabeți.               

Proiectului i se alătură ONG Go Free și grupul de inițiativă al tinerilor din comuna Sânpaul, Fundația World Vision – consiliere pentru elevi și părinți de către psihopedagogi, Primăria Sânpaul, cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, cadrele medicale de la Dispensarul medical Sânpaul.

Ca rezultate vizibile, cei 30 elevi din ciclul primar și 15 din ciclul gimnazial primesc ajutor pentru integrarea cu succes în colectivul de elevi al clasei și școlii, cei 50 părinți vor fi consiliați pentru a înțelege rolul școlii și al educației în dezvoltarea armonioasă a copiilor lor. Grupul țintă participă la activități comune (părinți elevi, cadre didactice etc.) ceea ce aduce un plus de coeziune în cadrul comunității.

Pentru implementarea proiectului de service-learning, se organizează o campanie de colectare de fonduri și donații (rechizite, haine, alimente) pentru ajutorarea copiilor cu nevoi materiale, activități comune părinți-elevi pentru rezolvarea în perechi a unor teme școlare.  „Fratele/sora mai mic/ă” – voluntarii și membrii IMPACT „adoptă” câte un elev cu dificultăți de învățare pe care îl sprijină la teme o dată pe săptămână.

În cadrul proiectului, are loc Școala Părinților: prezentări și ateliere de lucru pentru părinți cu temele „Cum pot să-mi ajut copilul”, „Ce fac eu pentru copilul meu”, drumeții pentru cunoașterea atracțiilor turistice din comună și jocuri distractiv-recreative în parcul școlii. De 1 iunie au fost realizate cadouri create de membrii IMPACT și de voluntarii pentru copii prin „Bucuria de a dărui”.

Școala Gimnazială Nr.1 din Dragu – Egalitate prin joacă

Clubul IMPACT „O nouă viață” inițiază proiectul „Egalitate prin joacă” prin implicarea liderilor clubului IMPACT Nemeș Mihai Cătălin, Munteanu Andreea, Bene Veronica, Dobocan Ionela.

Problema pe care membrii clubului IMPACT încearcă să o rezolve este discriminarea care există între elevii școlii, părinții acestora și în comunitate, prin recondiționarea parcului existent în comunitate unde vor amplasa bănci, coșuri de gunoi, plantare flori și recondiționare tobogane, leagăne și montarea panourilor informative cu detalii legate de discriminare, toleranță și, totodată, prin organizarea diferitelor activități cu membrii comunității pe tema discriminării și nu numai.

Prin acest proiect, elevii școlii află că în comunitatea lor problemele apar de la diferența etnică, aceste probleme manifestându-se prin vocabular vulgar si jignitor a unora față de ceilalți, prin reproșarea faptului că există diferența etnică între ei, și, mai ales, prin faptul că acestor copii li se impune într-un anumit fel să nu se joace cu copiii de alte etnii.  

Membrii acestui club își propun ca, prin implementarea proiectului de service-learning, să reușească să contureze valorile umane încurajând toleranța, comunicarea, conștientizarea diferențelor și asemănărilor dintre aceștia față de diversitatea lumii ce îi înconjoară, să motiveze munca în echipă și acceptarea tuturor părerilor membrilor comunității, indiferent de etnie în realizarea proiectului.

Beneficiarii sunt 100 elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1, Dragu, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, 50 părinți din Comuna Dragu și satele Adalin și Voivodeni, membri ai comunității și 20 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr 1, Dragu .                  

De asemenea, 100 copii își vor cunoaște drepturile si vor învăța sa respecte, ajute și mai ales să împartă bunurile pe care le dețin indiferent de etnie, religie, sex, vârstă și situația materială. 50 părinți implicați în acțiuni/ ateliere pe tema antidiscriminare și scăderea numărului de incidente discriminatorii în rândul elevilor și a părinților cu 60%, față de procentul avut anterior (30%).

Ca activități, sunt evidențiate ateliere fundamentale – cultivarea respectului pentru lege în comunitate – drepturile omului/copilului, seminar cu privire la combaterea discriminării, manifestarea diversității și manifestarea incluziunii. „Valorile comunității noastre” – activitate cultural – artistică, prin care se promovează diversitatea culturală din comunitate.

 

Școala Gimnazială Hotar – Respect pentru diversitate

 Clubul IMPACT Number One implementează proiectul de service-learning „Respect pentru diversitate!”, cu sprijinul liderilor IMPACT implicaţi în coordonarea proiectului: Ilea Luminita-Maria și Pop Cristina.

Problema pe care membrii clubului IMPACT ,,Number One”  încearcă  să o rezolve prin acest proiect este cea legată de  integrarea etniilor în comunitatea locală. Prin realizarea proiectului, ei au aflat că oamenii din comunitatea lor se confruntă cu discriminarea religioasă, autoizolare din cauza violenței verbale, fizice, psihice. Membrii clubului își propun să promoveze valorile umane, încurajând dialogul și toleranța în rândul cetățenilor, prin creșterea gradului de conștientizare a diferențelor și asemănărilor dintre oameni și aprecierea față de diversitatea lumii care îi înconjoară.

Beneficiarii proiectului sunt 100 elevi din Școala Gimnazială Nr. 2 Țețchea, 50 elevi din Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar; 80 părinți și bunici din satele Hotar, Țețchea, Telechiu; 4 învățătoare din cadrul Școlii Primare Nr. 1 Telechiu; 11 cadre didactice ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Țețchea și 8 cadre didactice din Școala Gimnazială Nr. 1 Hotar. 

Activitățile din cadrul proiectului au cuprins și tema educației juridice: ,,Cultivarea respectului pentru lege în comunitatea noastră”, campania de prevenire a abandonului școlar: ,,Spune  STOP Abandonului școlar!” în perioada aprilie-mai, activitate de prezentare și promovare a drepturilor și valorilor europene în rândul tinerilor, dar și evenimentul cultural artistic ,,Valorile culturale din comunitatea locală”. 

În viitor,  elevii vor putea să formuleze opinii pe tema incluziunii, utilizând concepte despre drepturi si obligații civice, vor formula argumente și explicații privitoare la tema proiectului, vor manifesta adaptare şi deschidere faţă de schimbare; vor putea da valorificare critică a informaţiilor; vor avea abilitatea de a aprecia unicitatea fiecăruia, vor manifesta autonomie în gândire și vor manifesta acceptarea diferențelor si a diversității. În acest proiect s-au implicat și Primăria comunei Țețchea și Consiliul Local, părinții.

Service Learning sau Proiectul de învățare prin serviciu în folosul comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor (școală, vecinătate, localitate ș.a.). Sprijiniți de profesori, elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent, ghidați de profesori, elevii reflectează și își evaluează progresul în învățare.

 Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471