Service learning în comunitățile multiculturale

25.10.2019

Cum putem oferi elevilor un demers de învățare prin care să înțeleagă relevanța locală a învățării într-o comunitate diversă din punct de vedere etnocultural și care și-a propus să devină cât mai incluzivă?

Abordarea pe care o propunem în proiectul Incluziunea înseamnă învățare pentru toți este învățarea bazată pe proiecte în serviciul comunității (service learning). De aceea, colectivele de cadre didactice din școlile partenere parcurg, începând cu luna septembrie 2019, programul de formare (T5) Învățarea prin proiecte de serviciu adus comunității multiculturale.

Zece cadre didactice din fiecare școală parteneră au ocazia să participe la acest program de formare continuă, cu durata de 60 de ore, prin care vor:

  • dobândi o perspectivă largă asupra a ceea ce înseamnă incluziune și comunitatea multiculturală,
  • învăța să construiască, împreună cu elevii lor, un proiect de serviciu în folosul comunității,
  • utiliza metode specifice învățării experiențiale: joc, povestire, serviciu în folosul comunității
  • utiliza diferite metode de analiză a nevoilor de învățare și de identificare a intereselor elevilor.

Pentru un transfer cât mai eficient la clasă al celor învățate la curs, cadrele didactice beneficiază de mentorat pe toată durata derulării cursului prevăzut să se încheie în primăvara anului 2020.

Măsura eficienței dezvoltării profesionale a cadrelor didactice va fi dată de relevanța proiectelor de service learning pe care școlile le vor experimenta în cursul acestui an școlar, fie în cadrul Săptămânii Școala Altfel, fie în restul anului școlar la nivelul învățământului primar și al celui gimnazial.  

Acest proiect este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 Incluziunea înseamnă învățare pentru toți – Working together for an inclusive Europe.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@noi-orizonturi.ro

0254 564 471